Nyheter


Tack alla som kom till på bomiläggningen & Årsmötet.

Info till medlemmar

Ni som bottenmålar er båt, det finns en lista på godkända färger på informationsskylten.

Vänligen använd inga andra färger, tack.


Länk till Kemikalieinspektion, om båtfärger


Hamnkapten:

Svante Persson, tel: 070-7283184

Intresserad av att bli medlem i båtklubben? Kontakta hamnkapten

INFORMATION MILJÖ och HÄLSA

Miljöinspektion av Galtabäcks Hamn. Miljö o Hälsa, Varbergs kommun


  1. Små mängder av miljöfarliga ämnen har uppmätts i sedimentet efter bottenspolningarna. Särskilt Igarol. Var noga med att kolla bottenfärgen så den är godkänd.
  2. Samtliga båtar skall spolas och registreras i loggboken som ligger i spolskåpet. Mycket viktigt då vi är skyldiga att rapportera detta till MHF.
  3. Spolplattan är endast till för bottenspolning av medlemmarnas båtar. Får ej användas som parkering eller tömning av ”gråvatten2 eller annat.
  4. En bom med informationstext sitter på bommen.


       

   

Google Maps || Powered By MapsEasy.com Maps Generator